Yahoo編輯團隊致力為你搜羅優質產品及優惠價格,文章內部份連結商戶與雅虎有合作關係。定價及供應量有機會更改,一切以商戶最新資料為凖。

【百佳】網店至抵星期三(只限26/06)

【百佳】原箱優惠(即日起至26/06)
【百佳】網店至抵星期三(只限26/06)

百佳網店推出星期三限時閃購優惠,太興港式奶茶250毫升優惠價$49.9/6罐、維他菊花茶/低糖菊花茶250毫升6包裝優惠價$61/4排、日本魔芋蒟蒻健康啫喱優惠價$13/包、潔廁得潔廁清香凍補充裝孖裝優惠價$36/盒!

>>百佳網店傳送門<<

【百佳】原箱優惠(即日起至26/06)
【百佳】網店至抵星期三(只限26/06)

SHOP NOW

【百佳】原箱優惠(即日起至26/06)
【百佳】網店至抵星期三(只限26/06)

SHOP NOW

【百佳】原箱優惠(即日起至26/06)
【百佳】網店至抵星期三(只限26/06)

SHOP NOW

【百佳】原箱優惠(即日起至26/06)
【百佳】網店至抵星期三(只限26/06)

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP,緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士,仲有新人禮等你拎,立即下載!

日期:即日至2024/06/26

地點:百佳網店

=======

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結,而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準,商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出,我哋將會為你搜羅每日購物情報,話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠,幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數?快啲禁入嚟睇下啦!:https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報,快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇!

https://yahoohk.app.link/discountsubmit