Edan想探病:要佢家人同意

Edan希望阿Mo早日康復。
Edan希望阿Mo早日康復。

MIRROR成員Edan昨日返母校出席活動,提到在紅館騷受重傷的舞蹈員阿Mo積極接受康復治療,Edan希望對方早日康復:「會盡我哋所有能力協助佢同幫佢。(想探佢?)想嘅想嘅,不過暫時都未,因為要經佢屋企人同意先得。」提到緋聞女友袁澧林的新戲上映,他直言會互相支持。

另外,前晚袁澧林出席電影首映,她表示沒特別邀請朋友捧場,又稱與Edan只是普通朋友,再被追問會否請對方睇戲?她尷尬說:「冇叫佢睇,不過愈多人睇愈好,希望佢入場支持吓。」

袁澧林坦言沒請Edan睇新片。
袁澧林坦言沒請Edan睇新片。