Edan貼瞓覺黑圖焫㷫Stanley

星島日報相片
星島日報相片
星島日報相片
星島日報相片

【星島日報報道】由姜濤、Edan(呂爵安)、Stanley(邱士縉)、陳卓賢(Ian)、193(郭嘉駿)、肥仔(梁業)和張繼聰等合演的ViuTV新劇《季前賽》,前日終於煞科,向來鍾意低炒影鼻哥窿的Edan又派「福利」——晒兄弟瞓覺黑圖,而自己的睡姿就最靚仔,惟姜濤展露勝利笑容,網民猜測姜濤手上亦大量Edan黑圖才令他手下留情。

粉絲們留言表示等反擊戰,張繼聰未幾即留言宣戰:「咁就得啦,我都大把相。」昨日坐言起行出手,先晒一張各人拎香檳的煞科大合照,分享拍劇感受,其後晒Edan瞓覺圖還擊,不過相中Edan 依然靚仔,他更以幼雀稱呼Edan:「幼雀,你睇阿叔幾錫住你 ?影到你瞓着都咁靚仔,算係咁啦,以德報怨 ,咪叫成熟囉」。Edan未驚過,得戚回覆:「緊係以德報怨啦!因為我叫啊德(劇中角色) 」Stanley則發動攻勢謂:「一人一張呂爵安黑圖計畫正式開始!」阿聰表示等睇表演。文:娛樂組

■張繼聰以幼雀稱呼Edan。

■Edan公開同劇演員黑圖,似乎唯獨不敢出賣姜濤。

娛樂

我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能