【Lockeroom Dining】身分證指定英文名優惠 折扣高達100%(即日起至30/09)

【Lockeroom Dining】身分證指定英文名優惠 折扣高達100%(即日起至30/09)
【Lockeroom Dining】身分證指定英文名優惠 折扣高達100%(即日起至30/09)

Lockeroom Dining佐敦分店推出 9月份身份證優惠,只要二人或以上訂檯堂食以及落單前讚好Lockeroom Dining Facebook專頁或Follow IG,身分證英文名中有B、E、R、G、K、A、M或P的字母,即可享以下優惠:

  • 中1個英文字母九折

  • 中2個英文字母八折

  • 中3個英文字母七折

  • 中4個英文字母六折

  • 中4個英文字母+身分證號碼包含1個數字半價

  • 中4個英文字母+身分證號碼包含1及0數字可享有100%優惠

*重複字母不作計算
*優惠以每人每張身份證內的姓名計算

按此下載全新Yahoo APP,緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士,仲有新人禮等你拎,立即下載!

日期:即日起至2022/09/30

地點:佐敦彌敦道216-228號恒豐中心低層地下16號舖

=======

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結,而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準,商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出,我哋將會為你搜羅每日購物情報,話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠,幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數?快啲禁入嚟睇下啦!:https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報,快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇!

https://yahoohk.app.link/discountsubmit