【McDonald's】麥炸雞餐 限時震撼價$33(08/07起)

【McDonald's】麥炸雞餐 限時震撼價$33(08/07起)
McDonald's】麥炸雞餐 限時震撼價$33(08/07起)

麥當勞於7月8日起推出限時震撼價$33麥炸雞2件套餐,用麥當勞App或直接到分店點餐均可享有優惠!另外,麥當勞App內的$18加大卡30次免費升級大汽水及大薯條優惠,亦適用於$33麥炸雞2件套餐,幫你慳上加慳!

$33蜜糖BBQ麥炸雞(2件)超值套餐

【McDonald's】麥炸雞餐 限時震撼價$33(08/07起)
【McDonald's】麥炸雞餐 限時震撼價$33(08/07起)

$33原味麥炸雞(2件)超值套餐

【McDonald's】麥炸雞餐 限時震撼價$33(08/07起)
【McDonald's】麥炸雞餐 限時震撼價$33(08/07起)

$18加大卡30次免費升級大汽水及大薯條

7月8日起將適用於$33麥炸雞系列套餐,或以原價或參考價買指定超值套餐可免費升級至大薯條及大汽水

【McDonald's】麥炸雞餐 限時震撼價$33(08/07起)
【McDonald's】麥炸雞餐 限時震撼價$33(08/07起)

按此下載全新Yahoo APP,緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士,仲有新人禮等你拎,立即下載!

日期:2024/07/08起

地點:指定麥當勞分店

=======

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結,而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準,商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出,我哋將會為你搜羅每日購物情報,話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠,幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數?快啲禁入嚟睇下啦!:https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報,快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇!

https://yahoohk.app.link/discountsubmit