MIRROR戀事多 Tiger暗撻余潔滢 情侶戒洩「蜜」

·2 分鐘文章
Zoe與Tiger被指戴情侶首飾。
Zoe與Tiger被指戴情侶首飾。

人氣男團MIRROR成員緋聞多籮籮,最新就有Tiger被爆與余香凝妹妹余潔滢撻着,大玩「姊弟戀」!2人被發現不少「熱戀證據」,其中包括戴情侶戒指及手鈪,社交平台又互相追蹤對方的家人及好友。

MIRROR成員Tiger今日22歲生日,生日前夕被網民贈興「送禮」指他暗撻現年24歲的藝人余潔滢(Zoe),更列出多項證據力證2人的情侶關係。除了Zoe在MIRROR演唱會後台孖住Tiger一齊企「主人位」拍照外,又見她為男方的自家品牌擔任模特兒,更被發現戴情侶戒指、手鈪及帽等,十足熱戀中的情侶。網友亦發現Tiger與Zoe的姐姐余香凝於社交網互相追蹤外,Zoe亦與Tiger的妹妹互相追蹤,Tiger連Zoe的圈外好友都有追蹤,可見彼此關係匪淺。

Tiger昨日與隊友Jeremy到尖沙咀出席服裝品牌新店開幕,近300粉絲到場支持,大會為Tiger送上生日蛋糕,問到如何慶祝時,他表示會與家人食飯,問到可會約緋聞女友Zoe?他說:「可能會約,我哋真係好friend。」此時Jeremy出言擋駕:「其實大家係拍《男排女將》認識,都好好朋友。」問到是否拍拖?Tiger只說:「好朋友。(話你哋戴情侶首飾?)嗰啲係贊助,咁啱啫!」但他坦言欣賞對方:「佢好男人婆,好啱傾,同佢相處好輕鬆。(咁有冇發展可能?)唔知,再話你聽。」他亦不諱言想拍拖:「因為好耐冇拍,對上一次係中學。」而女主角Zoe在截稿前未有回覆。

預告每星期出新歌

至於Jeremy講到於節目《調教你MIRROR》中自爆與經理人花姐關係惡劣,他說:「講得出嚟就冇事啦,依家明白溝通好重要。」他表示拍節目後自信心增加:「唔需要喺人哋度得到認同,自己認同自己好重要。」另外,活動期間有在場粉絲暈倒,Tiger與Jeremy得悉事件後一臉驚訝,並擔心表示:「天口熱又多人,大家支持還支持,都要小心。我哋都好多機會見大家。」此外,MIRROR昨晚在社交平台宣布7月及8月每星期會推出一首全新單曲,粉絲大表興奮。

Tiger(右)與Jeremy現身開幕活動時,大談緋聞。
Tiger(右)與Jeremy現身開幕活動時,大談緋聞。我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能