Naomi代表哥發聲:有咪有囉!

Naomi百分百信任林俊賢。
Naomi百分百信任林俊賢。

林鈺洧踢爆父親林俊賢講大話,男方表妹Naomi昨日指表哥忙於公事,故透過她回覆傳媒:「有咪有囉!」而Naomi繼續力撐表哥:「其實表哥當時係回應番Jasmine嘅訪問,講緊同7歲嘅Denice見面嗰陣,表哥係冇要求驗DNA,可能傳媒誤會咗意思。我係百分百撐表哥,全屋企人都支持佢,因為所有屋企人都知道真相,唔想一啲人亂講嘢抹黑我哋。」