Twins爭唔到期 20周年演唱會明年搞

東方日報
·1 分鐘文章
蔡卓妍透露完成電影拍攝後,會北上會合阿嬌。
蔡卓妍透露完成電影拍攝後,會北上會合阿嬌。

藝人蔡卓妍(阿Sa)昨日出席「合味道紀念館香港」開幕禮,忙於拍攝英皇新片《金手指》的她,表示正與影帝梁朝偉拍感情戲份,問到有否被對方迷人雙眼電親?她說:「OK啦!(你定力夠?)大佬呀!依家拍戲唔係去識男仔,嗰啲係Off Camera啫!其實好多重要場口都拍咗,啲搭景又拍咗啲,超靚,有啲場口就算得幾秒都搭個景出嚟,製作好認真。」

新片預計於下月底完成,阿Sa緊接北上會合拍檔鍾欣潼(阿嬌),為Twins成軍20周年做相關工作,暫未知歸期:「都錄咗啲歌,原本今年搞演唱會,但應該爭唔到期,希望下年啦!」談到好姊妹容祖兒上載插了幾支針於頸部的照片,阿Sa指對方正在治療聲帶:「佢把聲用得太多,唔係失聲,保養吓啫!(叫佢少啲講嘢?)難啲,佢係我朋友入面講電話最耐嘅一個,每次個幾小時。」

Twins再開騷,粉絲一定好期待!
Twins再開騷,粉絲一定好期待!