【YAHOO飛王】1220兩個網上音樂會 食住睇吳青峰演唱會

·1 分鐘文章
【YAHOO飛王】1220兩個網上音樂會 食住睇吳青峰演唱會
【YAHOO飛王】1220兩個網上音樂會 食住睇吳青峰演唱會

呢個星期日晚有2個網上音樂會舉行,好在時間唔同,唔會miss其中一邊!當晚8點先有吳青峰嘅《16葉》線上演唱會。

青峰喺facebook提到,幾年前睇過一場演出,場地好似貨倉咁,觀眾可以一邊聽歌一邊食嘢飲啤酒,台上台下喺歌與歌之間會閒話家常,令青峰非常有感,仲已經喺北京、上海同台北搵到場地做類似演出。點知因為疫情,只剩低台北嘅演出可以繼續,但唔可以飲食。但係錯有錯著,撇除唔能夠親身見面之外,將呢種演出風格改以網上舉行,更多樂迷都可以參與,亦能夠以更輕鬆隨意嘅狀態欣賞。青峰最後叮囑「可以準備晚餐啤酒,跟三五好友一邊吃一邊看,這才是我最一開始想像《16葉》的樣子。」

吳青峰《16葉》線上演唱會

2020.12.20 20:00

直播平台-https://pros.is/3a8l77