AK麻利又同場! 軒仔「支嘢」晚晚陪洪嘉豪

軒仔(右)驚喜現身,令洪嘉豪非常激動。
軒仔(右)驚喜現身,令洪嘉豪非常激動。

緋聞情侶Anson Kong(AK)與麻利前晚再度同場睇騷,欣賞洪嘉豪的西九演唱會尾場,但中間隔着陳凱詠及DJ梁文禮,似刻意避嫌,捧場的還有MC張天賦、魏浚笙及陳穎欣等。不過台上嘉賓當然更勁,現場響起《騷靈情歌》音樂,視洪嘉豪為弟弟的張敬軒驚喜現身,洪嘉豪抱住他激動到想喊,並說:「上次你送支咪畀我,希望我可以喺自己騷度用,我做到喇!下次我去紅館再請你!」軒仔趁機大講有味笑話:「好開心我支嘢可以晚晚陪住你……哈哈!我識佢嗰陣,佢毛都未有……哈哈!唔係,係仲讀緊小學。」又爆對方拍攝賀歲片《超神經械劫案》時「寸寸貢」,洪嘉豪即時否認,並拖在場的白只落水:「係佢哋搞到我咁。」

AK與緋聞女友麻利再同場睇騷。
AK與緋聞女友麻利再同場睇騷。