【People of Hong Kong】十年樂與怒 文軒:鍾意呢件事,唔會去計較堅持咗幾耐

有些音樂讓人平靜心靈,有些音樂喚醒人內心熱情。網上早前流傳一段短片,主人翁與十年前的自己一同合奏《我是憤怒》。一邊是以枕頭、餅乾罐、課本組成的「私家鼓」;一邊是在 studio 裡的專業爵士鼓。他是文軒,十年前後,以一雙鼓棍打出熱血。

時間回到十年前,16 歲的文軒被本地樂隊吸引,加上在 YouTube 見到別人的 drum cover 後覺得「好有型」,便開始嚮往打鼓。為了嘗試打鼓的滋味,便想到以家中物品組成一套「私家鼓」,參考網上樂譜,那時開始,他就愛上打中拍子的滿足感。

最初家人並不支持,「『King King Kong Kong』,屋企人覺得好嘈。」直到「私家鼓」的片段廣為流傳,終於打動家人,能真真正正去學打鼓又買了人生第一套電子鼓。「放學去學鼓,成為每日最期待嘅事。」但由於習慣使用「私家鼓」,最初接觸真鼓也不易適應,「以前用死力,打壞手勢,執咗好耐,仲難過由零開始學。」他又笑說,小時候的音樂課只係學過牧童笛、音樂史,花在學習閱譜的時間,比起打鼓更多。

十年過去,一雙強而有力的手臂,也在告訴大家他一直也在鍛練自己。廿六歲的文軒現職訊號工程,雖有正職在身,但一有時間便會去練鼓、與朋友夾 band,終極目標還是當一位全職鼓手,寫自己的音樂,分享打鼓的快樂。他形容打鼓就像是人生導遊,「有人未搵到自己鍾意嘅事,但打鼓令我有明確方向,唔洗諗自己之後做咩。」

見到網友留言指被他的堅持感動得流淚,他受寵若驚。「身邊好多人都好勁或者堅持咗好耐,我對比佢哋都唔係勁。」很多人以為堅持很難,但原來只要樂在其中,眨眼便是十年。熱愛的事不用提醒也會努力。「無諗過停,停都係因為受傷或者太忙。停得耐會同自己講:『停夠喇』。鍾意呢件事,唔會去計較堅持咗幾耐。」

「有人覺得好熱血,但我唔係拋開所有嘢去打鼓,純粹係犧牲一啲時間,人人都有自己專長,都係想做好比自己睇就夠。」對呢,能平衡理想與現實,保持內心樂與怒,在世界尋找自己的節奏,便已足夠。

Beyond | 我是憤怒 drum cover by ManHin | 10 years afterhttps://youtu.be/Ljxi77HT7Yg


撰文:蒲 @appleee.cheng
圖片:A

——————————————
活過不白過
Follow us on IG:http://bit.ly/2yjkquY
——————————————

#OnlyLiveOnce #PeopleofHongKong #梁文軒 #Eric #Manhin #堅持