Frankie音樂劇贏好評 鏡仔讚感人

Frankie(右二)首次出演音樂劇,好兄弟當然到場支持。
Frankie(右二)首次出演音樂劇,好兄弟當然到場支持。

男團MIRROR成員Frankie首演的音樂劇《大象的告別式》獲得一致好評,前晚隊友Edan、Stanley及Jeremy來支持好兄弟,力讚Frankie表現出色,Edan分享道:「支持佢,四個演員整場表演都好好,當中嘅情感爆發絕對唔容易。」Stanley表示劇情很感人,也很滿意隊友的表現。Jeremy說:「故事情節觸動到我,令我感同身受,係好精彩,值得入場欣賞!」

蘇玉華亦有捧場,她一直覺得劇中演員馮志佑值得擁有更多:「佢演得唱得跳得、揮灑自如、節奏極佳,好似一個魔術師咁吸引所有觀眾嘅目光,係我歷來睇過佢最有得發揮、亦發揮得最好嘅一次,仲要高大有型靚仔,公平咩?完場時,全場觀眾都為佢熱烈歡呼喝采,真為佢高興!」