Aka熱情送畫 慘受冷待

·1 分鐘文章
Aka至今仍有攞起畫筆創作。
Aka至今仍有攞起畫筆創作。

組合Super Girls隊長Aka自細熱愛畫畫,笑言通常很攰時才會有靈感:「但太攰又唔想畫,所以會用電話錄低個諗法,到第日聽番就會畫番出嚟。」她笑言有些朋友看不明其畫作,但亦有人睇得明:「有幅畫畫咗個頭生草、生菇,然後個腦畀雀仔叼走,有啲睇明嘅就笑『嗰個係你囉,個腦生草』。」

問到之前拍拖可會贈畫給男友?她笑言:「曾經有一次試過,佢收到就話『哦,OK,幾得意』,見佢咁冷淡,從此就冇再畫過送畀人,可能遇到知音再畫。」我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能