【Juicy叮】4頑童診所內玩輪椅病人氧氣管 家長懶理:我睇唔到喎

·2 分鐘文章
有網民指自己有次在診所遇到4名讀幼稚園的小童,不但不停叫囂及追逐,更把玩輪椅病人的氧氣管。unsplash圖片(示意圖)
有網民指自己有次在診所遇到4名讀幼稚園的小童,不但不停叫囂及追逐,更把玩輪椅病人的氧氣管。unsplash圖片(示意圖)

【星島日報報道】小朋友喜歡遊戲很正常,但如果不好好管教的話,可能隨時會惹禍或給別人添麻煩。有網民分享,有次在診所遇到4名讀幼稚園的小童,不但不停叫囂及追逐,更把玩輪椅病人的氧氣管。該名網民上前勸阻,對方的家長卻竟然擺出一副懶理的態度,更聲稱「睇唔到」事發經過。

該名網民在社交媒體Facebook專頁「生仔要考牌系列」上投稿,分享一次去診所的經歷,指當時等候區有4名幼稚園家長帶同小孩等候打流感針,同時亦有兩名插著氧氣管、坐輪椅的病人。期間數名小童不斷追逐及叫囂,甚至玩弄輪椅病人的氧氣管,樓主見狀忍不住出口責備。

怎料,家長們不但未有向兩位病人道歉,更反問樓主「你有冇小朋友?」、「小朋友就係咁」、「我自己嘅小朋友唔到你教」,更聲稱「我睇唔到我個仔有搞坐輪椅嘅人」。家長的反應令樓主相當氣憤,斥責「做家長竟然當住小朋友面前講大話」,嘲諷道「咁嘅家教真係好」。

不少網民都覺得小朋友及其家長的行為很不恰當,「玩還玩,影響到人就點都講唔通」、「嗰幾個家長太過份」、「錫小朋友唔係咁錫」,亦有網民反駁該家長的話,「我無小朋友,但我自己做過小朋友,我做小朋友時唔係咁囉」、「識唔識教同有無小朋友係無關係,無小朋友的都可以做老師教小朋友」。睇更多

我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能