【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

麥當勞APP今個星期送上多款電子優惠券,用戶可享鹽酥麥炸雞套餐(配薯蓉)$39、$20歎鹽酥麥炸雞(雞鎚一件)配蘆薈冬瓜茶(下午茶時段)及鹽酥麥炸雞大大啖套餐(配蘆薈冬瓜茶)$48,仲有McCafé 以優惠價$23起為大家送上凍黑糖珍珠奶茶及$28起歎全新凍黑糖珍珠鮮奶咖啡!

另外,用麥當勞 App 電子優惠券叫麥麥送購買指定套餐,包括醒晨二人或三人早餐、鹽酥麥炸雞二人餐和自選飽二人餐,即可免費獲贈 CENTRALIN 自動泡沫洗手液機及威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml,禮品數量有限,送完即止!

$19魚柳飽配熱港式奶茶 (星期一至五下午3時 – 6時適用)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

$20鹽酥麥炸雞(雞鎚一件)配蘆薈冬瓜茶 (星期一至五下午3時 – 6時適用)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

$23 起McCafé凍黑糖珍珠奶茶/$28 起McCafé 凍黑糖珍珠鮮奶咖啡

【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

鹽酥麥炸雞套餐(配薯蓉)$39

【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

鹽酥麥炸雞大大啖套餐(配蘆薈冬瓜茶)$48

【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

香芋吉士批$10

【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

歎超值早晨套餐減$3

【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

$21 醒晨超值選

【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

選購指定大大啖套餐減$5

【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $20超值下午茶優惠(06/03-12/03)

按此下載全新Yahoo APP,緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士,仲有新人禮等你拎,立即下載!

日期:2023/03/06 - 2023/03/12

地點:指定麥當勞分店

=======

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結,而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準,商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出,我哋將會為你搜羅每日購物情報,話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠,幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數?快啲禁入嚟睇下啦!:https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報,快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇!

https://yahoohk.app.link/discountsubmit