ViuTV五周年記者會表演險走光 《全民造星3》第七名 - 李炘頤Alina相集

·1 分鐘文章

噚日ViuTV就舉行咗5周年台慶記者會,一眾藝人出席撐場;而Alina李炘頤(前名李靜蓮)作為《全民造星3》代表出席,仲帶嚟舞蹈表演,不過表演期間衣服移位,更疑似走光,好在佢有做足打底,所以只係虛驚一場。現年30歲嘅Alina喺演藝學院主修現代舞畢業後做咗幾年Dancer,2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》開始被觀眾所認識,之後都有繼續參與ViuTV同TVB嘅拍攝,一直去到2020年參加《全民造星3》雖然最後只得第七名,不過就開始獲得更多觀眾熟悉。

Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)
Alina李炘頤(前名李靜蓮)