【MoneyTalk直播】隔晚道指挫逾500點 銀行股急插

隔晚美股繼續走低,道指最多瀉逾600點,納指收市跌2%,不僅科技股受壓,銀行股亦急插,今日等惠峰國際發展董事張玉峰為大家拆解!