Yahoo編輯團隊致力為你搜羅優質產品及優惠價格,文章內部份連結商戶與雅虎有合作關係。定價及供應量有機會更改,一切以商戶最新資料為凖。

【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)

【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)
【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)

百佳網店推出星期三限時閃購優惠,維他奶原箱原味豆奶/ 低糖豆奶/ 原味麥精/ 低糖麥精/ 燕麥奶250毫升x6包裝x4排優惠價$70/箱、SEEBERGER杏桃乾/香軟鮮無核西梅乾 200克裝優惠價$33.9/包、STICKSOLOGY茶棒15支裝優惠價$59.9/盒、BABO BOTANICALS 透明礦物防曬乳SPF50(無香料)優惠價$88/件!

>>百佳網店傳送門<<

【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)
【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)

SHOP NOW

【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)
【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)

SHOP NOW

【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)
【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)

SHOP NOW

【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)
【百佳】網店至抵星期三(只限27/03)

SHOP NOW

按此下載全新Yahoo APP,緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士,仲有新人禮等你拎,立即下載!

日期:只限2024/03/27

地點:百佳網店

=======

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結,而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準,商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出,我哋將會為你搜羅每日購物情報,話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠,幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數?快啲禁入嚟睇下啦!:https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報,快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇!

https://yahoohk.app.link/discountsubmit