【Juicy叮】女兒遭老師要求功課改正寫簡體字 網民不解:錯喺邊?

·1 分鐘文章
有網民發現,老師圈起女兒所寫的繁體字「確」,並要求改正為簡體字「确」。Facebook「慈雲山資訊交流」圖片
有網民發現,老師圈起女兒所寫的繁體字「確」,並要求改正為簡體字「确」。Facebook「慈雲山資訊交流」圖片

【星島日報報道】網上經常有家長大呻,老師捉子女功課的錯別字時越來越嚴格。近日更有家長發現,有老師竟圈起其小孩功課上的繁體字,並要她改正為簡體字,令這名家長相當不解!

有家長在社交媒體Facebook群組「慈雲山資訊交流」上載圖片,指其女兒的功課有些錯別字需要改正。其中一個是方式的「式」字多了一撇,不過老師竟也圈起女兒所寫的繁體字「確」,並要求改正為簡體字「确」,令其不禁表示:「我個女錯在邊?好混亂!我要點樣教女正確字係點寫」。樓主其後又在回覆網民時指:「聽阿女講,老師係新黎(嚟)」。

不少網民看到後,都紛紛表示樓主的女兒並無寫錯字,「你女女寫得正確啊」、「式係錯字 確冇錯」、「你個小朋友無寫錯正確,我比100分」。另外,亦有網民建議樓主叫女兒在改正處照樣寫上繁體字,而樓主其後亦回覆指:「我叫阿女寫番繁體字,唔好跟老師寫,如果俾老師罰罵就叫佢打電話俾媽咪同媽咪講」,做法獲大量網民支持。睇更多

我們致力為用戶建立安全而有趣的平台,讓他們與志同道合的用戶聯繫交流。為改善我們的社群體驗,我們暫時停用文章留言功能