HP Compaq Mini 700 開箱影片~~


[編譯:CQ.1]HP Compaq Mini 700 剛在歐洲上市,開箱文馬上就來了。跳轉後可以欣賞來自 Netbook News 的開箱影片。順便提一下這台的規格: 1.6GHz Atom CPU、10.2" 1024x768 LCD,售價€399歐元 (NT$18,400)。ps. CQ 覺得最好看的是那個紅色的外箱耶~ (逃)

[Via Engadget Spanish]

Read - Compac Mini 700 video unboxing
Read - Compaq Mini 700 review

[原文連結]