Happy Valentine's Day 情人節快樂

💑【Happy Valentine's Day 情人節快樂】😘祝各位有個😍既浪漫😚又溫馨嘅💝情人節!

❤️ Love 愛情主題 WhatsApp/Telegram📱貼圖已經準備好同您一齊過情人節💑: https://bit.ly/sqwaslove

#hkdesign #原創品牌 #原創設計 #香港設計 #loveyou #love #愛你 #情人 #illustrationoftheday #illustrator #illustration #squly #squlyandfriends #插畫 #插圖 #設計 #圖文 #情人節快樂 #情人節 #ValentinesDay2023 #stvalentinesday #valentinesday #lovers #drawing #design #draw #WhatsAppSticker #Stickers #貼圖 #情侶