Yahoo編輯團隊致力為你搜羅優質產品及優惠價格,文章內部份連結商戶與雅虎有合作關係。定價及供應量有機會更改,一切以商戶最新資料為凖。

【KFC】巴辣雞腿包半價優惠(只限28/05)

【KFC】巴辣雞腿包半價優惠(只限28/05)
【KFC】巴辣雞腿包半價優惠(只限28/05)

5月28日係國際漢堡「包」日,今日到KFC歎巴辣雞腿包即享有半價優惠,折後只需$14.5就歎到外脆又多汁嘅雞扒,加上新鮮番茄、生菜、鬆軟麵包滋味!

KFC網頁按此

按此下載全新Yahoo APP,緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士,仲有新人禮等你拎,立即下載!

日期:只限2024/05/28 11am後

地點:KFC分店及網站

=======

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結,而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準,商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出,我哋將會為你搜羅每日購物情報,話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠,幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數?快啲禁入嚟睇下啦!:https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報,快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇!

https://yahoohk.app.link/discountsubmit