【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

麥當勞加推Shake & Dip系列優惠,包括$29歎6件麥樂雞套餐、9件麥樂雞配酥皮朱古力批四道菜套餐減$5及18件麥樂雞套餐減$5等!另外,「麥麥慳」套票優惠購買期限延長至4月21日,「麥麥抵食套餐換購券」或「著數之晨套餐換購券」低至$100起歎足4個餐!

今個星期仲有$1大可樂強勢回歸,平日晚上或週末限定 $108 麥炸雞分享桶二人餐更讓你與親朋好友開心Share滋味!

18件麥樂雞套餐減$5 (歎齊4款醬)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

9件麥樂雞配酥皮朱古力批四道菜套餐減$5 (歎2款醬)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

$29歎6件麥樂雞套餐(歎1款醬)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

全球限量Vick珍藏版套裝$480送18件麥樂雞套餐 (連4款期間限定滋味醬)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

麥麥抵食套餐換購券

【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

著數之晨套餐換購券

【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

$1大可樂 (星期一至五,公眾假期除外,早上11時 – 午夜12時購買任何食品即可享用此優惠)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

$22 醒晨超值選配飲品 (星期一至五,公眾假期除外)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

$108 麥炸雞分享桶二人餐 (星期六至日,早上11時 – 午夜12時適用)

【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)
【McDonald's】麥當勞App優惠 $29歎6件麥樂雞套餐(15/04-21/04)

按此下載全新Yahoo APP,緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士,仲有新人禮等你拎,立即下載!

日期:2024/04/15 - 2024/04/21

地點:指定麥當勞分店

=======

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結,而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準,商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出,我哋將會為你搜羅每日購物情報,話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠,幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數?快啲禁入嚟睇下啦!:https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報,快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇!

https://yahoohk.app.link/discountsubmit