【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

麥當勞App下星期特別推出3款選購指定超值套餐加$1送小食,可選麥炸雞、蘋果批或士多啤梨新地,仲有$1大可樂再度回歸!另外超值套餐優惠包括$25脆辣雞腿飽配中汽水、$30原味或蜜糖BBQ麥炸雞(2件)配中汽水,以及$20豬柳蛋漢堡配中汽水;星期一至五下午3時至6時更推出多款 $20美食優惠,包括$20魚柳飽或麥香雞配中汽水、$20脆香雞翼(2件) 或原味麥炸雞一件 配中汽水等!

另外,由即日起至6月30日,入PayMe App搶$5麥當勞快閃優惠券,領券後即日內到麥當勞餐廳或App消費滿$40或以上,優惠券即自動扣減。

$1大可樂

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

選購指定超值套餐加$1配原味或蜜糖BBQ麥炸雞1件

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

選購指定超值套餐加$1配士多啤梨新地

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

選購指定超值套餐加$1配蘋果批

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

$25脆辣雞腿飽配中汽水

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

$30原味或蜜糖BBQ麥炸雞(2件)配中汽水

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

$20豬柳蛋漢堡配中汽水

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

(每日) $10套餐現金券

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

$28 炒雙蛋火腿飽超值早晨套餐 (星期一至五適用)

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

$22 醒晨超值選配飲品 (星期一至五,公眾假期除外)

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

$27 醒晨超值選配熱Latte即磨鮮奶咖啡 (星期一至五,公眾假期除外)

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

【下午茶優惠】$20脆香雞翼(2件)配汽水

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

【下午茶優惠】$20魚柳飽或麥香雞配熱即磨黑咖啡

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

【下午茶優惠】$20原味麥炸雞一件配汽水

【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)
【McDonald's】加$1配麥炸雞/士多啤梨新地/蘋果批(03/06-09/06)

按此下載全新Yahoo APP,緊貼全城著數優惠、至抵慳錢攻略、精明消費貼士,仲有新人禮等你拎,立即下載!

日期:2024/06/03 - 2024/06/09

地點:指定麥當勞分店

=======

雅虎於本頁中的角色只是為你提供資訊及商戶連結,而並非買賣一方或其代表或代理。所有資料根據連結內商戶直接提供為準,商戶並可能隨時更改。所有買賣均由用戶及商戶雙方自行負責。

「Yahoo購物」現已推出,我哋將會為你搜羅每日購物情報,話你知最新購飲食嘅著數消息、免費或折扣優惠,幫你慳錢慳時間。

想知仲有咩最筍嘅優惠著數?快啲禁入嚟睇下啦!:https://hk.news.yahoo.com/jetso

歡迎提供優惠情報,快啲同我哋一齊搜羅全港優惠著數喇!

https://yahoohk.app.link/discountsubmit